15.04.2022 Bakı, Azərbaycan

Hors sement artıq “Bobo construction” la birlikdə əməkdaşlıqğımız başladı. Bobo construcyion Ağ ,əhərin ən möhtəşəm lahiyələrindəndir.

Tikintidə zavodumuzun M300 markasından arakəsmələrin hörülməsində istifadə ediləcək.Böyük şirkəylər belə bizlərlərdir bəs siz?. Hors daha yeniliklər təqdim edir .

25.12.2023 Bakı,Azərbayca

Hors Starmining MMC ilə əməkdaşlıqğa başlayıb.Artıq Daşkəsən rayonuna qalaq semntin alınmasına dair danışılr sonlandırılıb.Hors sement artıq daşkəsəndədə var.